Esad Babačić, biografija

Esad Babačić je eden redkejših Slovencev, ki v prevladujočem monokulturnem položaju svojega izvora ni zakamufliral s spremembo mehkega ć v trdi č, temveč je prav zadnjih petindvajset let v intervjujih in dokumentarnih filmih vztrajno izpostavljal svojo dvokulturno naravo. Če njegovo življenjsko pot presojamo s konvencionalnimi predstavami o usodi literata, se zdi najmanj nenavadno ovinkasta, če ne celo kontroverzna.
Esad Babačić (1965) se je v zgodnjih devetdesetih vpisal na oddelek za srbski, hrvaški, makedonski in slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot pevcu in piscu besedil pri Punk skupini Via Ofenziva, mu je, kot sedemnajstletniku, Založba FV 126/5 podelila nagrado za najboljšo Punk pesem o Josipu Brozu Titu. Kot prvi za železno zaveso si je s skupino Via Ofenziva drznil javno izvajati svojo priredbo, takrat strogo prepovedane »nacistične« pesmi Lilli Marlen. Zaradi vsega tega ga je takratni komunistični režim večkrat zasliševal in mučil. Po dokončnem zatonu Punka v nekdanji Jugoslaviji se je posvetil pisanju lirike in do danes izdal trinajst pesniških zbirk. Skupaj s svetovno znano umetniško skupino NSK je izdal Art book Biospektiva (2010). Objavljal je v uglednih evropskih revijah, kot so Die Batterie, Edinburgh Review in Literaturundkritik ter ameriški DG The Dirty Goat. Prav tako je v ZDA objavil tudi svojo prvo prevedeno samostojno zbirko, Lying poet.

Za svojo pesem Donava je na Dunaju prejel mednarodno nagrado Hörbiger, prav tako je bil (za zbirko Prihodi, odhodi) nominiran za Jenkovo nagrado (2013), ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Leta 2014 pa je prejel književno nagrado velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. stoletja.

Njegov dosje pravi, da je na enem od literarnih večerov (Sommernacht der lyrik, 1998, Pankow, Berlin) bral skupaj z enim največjih ameriških pesnikov Johnom Ashberyjem. Leta 2000 je bil eden od treh avtorjev iz Slovenije (poleg Aleša Čara in Aleša Štegra), ki so predstavljali Slovenijo na vlaku literature (Literature Express Europa 2000 c/o literaturWERKstatt Berlin) ter v mesecu in pol obiskali dobršen del Evrope, nastope pa so imeli v Parizu, Berlinu, Madridu, Lisboni, Moskvi, Talinu, Rigi in Brestu – v okviru tega je bila njegova poezija prevedena v vse pomembnejše evropske jezike. Poleg mnogih literarnih branj po Evropi in literarnih festivalov, kot so Sommernacht der lyrik, Struški večeri poezije, kamor je bil povabljen dvakrat, in pa prestižni Dnevi poezije in vina, je bil tudi gost uglednih rezidenc, kot sta LITERARNI CORICULUM\LCB, Literarisches Colloquium Berlin Gäste – 2002 in pa LITERATUR HAUS, ATELIERR TOP 22, Unsere Gäste, Krems, 2004.

Esad Babačić
Prešernov nagrajenec, pesnik in dramatik Milan Dekleva je o Babačićevi poeziji zapisal naslednje:
 

»V poeziji a la Babačić ni nikakršnega varanja in slepomišenja: kar je treba reči – pa če je še tako kruto, grobo, neotesano, nežno, intimno, ljubeznivo –, je izrečeno brez ovinkov in olepšav.«
Predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina pa je dodal:
 

»Babačićeva neposrednost, začinjena z večnim uporništvom, prinaša v evropsko poezijo povsem nov duh, s katerim je okužil že lepo število sledilcev. Kot njegov sodobnik in poznavalec literarnega dogajanja v Sloveniji in drugod po Evropi, še posebej v nemškem prostoru, se pridružujem vsem tistim, ki mu priznavajo status enega najmočnejših peres v Sloveniji.«
Babačić je tudi copywriter, publicist, nekdanji televizijski in radijski voditelj ter ustanovitelj Muzeja Punk Kulture.
Esad Babačić (1965) – Already at the age of seventeen he was awarded as a singer and lyrics writer in the Via Ofenziva Punk band by the FV 126/5 Publish house for the best Punk song about Josip Broz Tito. Together with his band Via Ofenziva he was the first one behind the Iron Wall who dared to publicly perform his cover of the then strictly forbidden “Nazi” song Lilli Marlen. Due to this, he was often interrogated and tortured by the communistic regime of the time. After the final decline of Punk in ex Yugoslavia, he focused on writing poetry and has so far published thirteen poetry books. Together with the world-wide known art group, NSK, he also published Biospektiva Art book in 2010. His works have been published in many respectful European magazines, like Die Batterie, Edinburgh Review, Literaturundkritik and American DG The Dirty Goat, etc., while his first entirely translated book, Lying poet, was for published in USA.

In Vienna his poem Donava won the international Hörbiger award, while his poetry book, Prihodi, odhodi, was also nominated for Jenko Award (2013) – the award of the Slovene Writers’ Association. In 2014 he was given Čaša nesmrtnosti (velenjica) literature prize for the one ten-year poetry opus which has most significantly marked the art literature of the 21st Century.

From his list of references is evident that in 1998 he was reading together with one of the greatest American poets, John Ashbery, at the Sommernacht der Lyrik poetry evening in Pankow, Berlin. In 2000 he was also one of the three poets (besides Aleš Čar and Aleš Šteger) to present Slovenia at the Literature Express Europa 2000 c/o literaturWERKstatt Berlin, the literature train which in month and a half traveled through huge part of Europe and brought literature readings to Paris, Berlin, Madrid, Lisbon, Moscow, Tallinn, Riga and Brest. For this literature trip his poetry was translated into all biggest European languages.

Apart from many poetry readings and festivals across Europe (like e.g. Sommernacht der Lyrik, the prestige Days of Poetry and Wine and Struga Poetry Evenings where he was invited twice), he was also a guest of reputable residencies, such as LITERATURE CORICULUM\LCB, Literarisches Colloquium Berlin Gäste (2002) and LITERATUR HAUS, ATELIERR TOP 22, Unsere Gäste, Krems (2004).
Milan Dekleva, a poet, dramatist and Prešeren Award laureate, described Babačić’ writing with the following words:
 

“In the poetry like Babačić there is no deception and feigning: what needs to be said – be it cruel, rough, rude or gentle, intimate or kind – is said with no detours and embellishment.”
Furthermore, the president of the Slovene Writers’ Association, Ivo Svetina, added that
 

“Babačić’ directness, hand in hand with his eternal rebelliousness, brings entirely new spirit into European poetry – the spirit that has already inspired a wide range of followers. As his contemporary and expert of literature production in Slovenia and elsewhere in Europe, mainly in Germany, I agree with all those who consider him [Babačić] one of the strongest writers in Slovenia.”
Babačić is also a copywriter, journalist, ex leader of TV and radio shows and one the founders of the Muzej Punk kulture (The Museum of Punk Culture).