nama nihče
ne zavida
še sama
sebi ne
ko greva
spat
se svet
spre
in naju
vzame
dokler
pač
gre