Kdo je velik?

Kdo je velik umetnik? Kdo je velik pesnik? Kdo je velik prijatelj? Če bi trdil, da je Esad veliki pesnik, bi bil velik gobec. Zmerna ljubezen do poezije mi je odmerila premajhno referenčno gredico, da bi mu jaz meril ustvarjalno veličino. Povsem mogoče je, da nima...

Pa da to krene

Najlažje se skriješ tam, kjer je veliko ljudi, pravijo tisti, ki so se morali skrivati pred svojimi ženami, da bi uživali v skriti ljubezni. Pravzaprav se sploh ne smeš skrivati, ker boš sumljiv – sebi in drugim. Morda sebi še bolj, ker najbolj pomembno je biti odkrit...